Bakır Şeritler

  • Bakır Şeritler, Bakır Levha, Bakır Levha Rulo, Bakır Levha

    Bakır Şeritler, Bakır Levha, Bakır Levha Rulo, Bakır Levha

    Ürün tanıtımı:

    Beyaz bakır, ana element olarak nikelin eklendiği bakır bazlı bir alaşımdır, gümüşi beyazdır ve metalik bir parlaklığa sahiptir, dolayısıyla beyaz bakırın adıdır.Bakır ve nikel birbiri içinde süresiz olarak çözülebilir, böylece sürekli bir katı çözelti, yani birbirlerinin oranına bakılmaksızın sabit bir α -tek fazlı alaşım oluşturur.Nikel kırmızı bakıra %16'dan fazla kaynaştırıldığında ortaya çıkan alaşımın rengi gümüş kadar beyaz olur ve nikel içeriği ne kadar yüksek olursa renk de o kadar beyaz olur.Beyaz bakırın nikel içeriği genellikle %25'tir.